Drinkspector

Shopguard sistēmas alkoholisko dzērienu un pudelēs pildītu dzērienu drošībai.

React ir Shopguard izplatītājs Baltijā
http://shopguard.com/product/retail-security-drinkspector/